คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ม.6 – ป.ตรี )

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ค่าตอบแทน 320 บาท / วัน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา / ป.ตรีทุกสาขา
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา / ม.6

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์ 055 967939 ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพ่ิมเติม