คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 5 อัตรา

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานราชการ (เงินรายได้)

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 5 อัตรา

เงินเดือน 13280 บาท / เดือน
ใช้วุฒิ – ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง DT1201 สำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัคร