คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย เงินแผ่นดิน 2 ตำแหน่ง

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์ รับสมัครบุคคล สอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT A2 ขึ้นไป
  • มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
  • รายละเอียด 
  • ใบสมัคร

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

  • เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) พนักงานราชการ (เงินรายได้) พนักงานราชการ (เงินแผ่นดิน) หรือ ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT A2 ขึ้นไป
  • รายละเอียด 
  • ใบสมัคร

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ งานธุรการ ชั้น 2 ห้อง DT1201 อาคารบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์ 055 96 – 6063