ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัคร นักวิชาการศึกษา

ด้วยงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 12 มกราคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา(อาคารกิจการนักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว