ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัคร อาจารย์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครงาน ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ

ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

  • เงินเดือน = ป.โท 19250 บาท / ป.เอก 23100 บาท
  • ป.โท – เอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ (ส่วนทะเลแก้ว) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 055 – 267093

รายละเอียดเพิ่มเติม