กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 12 อัตรา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดสอบบรรจุข้าราชการ

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11500 – 12650 บาท
ปวส.หรือเทียบเท่าทุกสาขา
มีใบผ่านภาค ก. ของ ปวส.

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11500 – 12650 บาท
ปวส.หรือเทียบเท่าทุกสาขา
มีใบผ่านภาค ก. ของ ปวส

3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 – 16500 บาท
ป.ตรี.หรือเทียบเท่าทุกสาขา
มีใบผ่านภาค ก. ของ ป.ตรี

4. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 – 16500 บาท
ป.ตรี.หรือเทียบเท่าทุกสาขา
มีใบผ่านภาค ก. ของ ป.ตรี

5. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 – 16500 บาท
ป.ตรี.หรือเทียบเท่าทางคอมพิวเตอร์
มีใบผ่านภาค ก. ของ ป.ตรี

สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://dsi.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารเพิ่มเติม