รวมสอบพนักงานราชการ (หลายจังหวัด) ประจำสัปดาห์ 24 ส.ค.63 จำนวน 40 อัตรา

รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) ที่น่าสนใจ ไม่จำเป็นต้องผ่าน ภาค ก. ประจำสัปดาห์ 24 สิงหาคม 2563 จำนวน บางตำแหน่ง รับ ปวช ทุกสาขา / ป.ตรี ทุกสาขา

กรมสุขภาพจิต 2 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 สิงหา่คม 2563 ณ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ กรมสุขภาพจิต เบอร์ 025908148 รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลราชบุรี 1 อัตรา

นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัคร สมัคร ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา

เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ วันนี้ – 26 สิงหาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงราย 5 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
รับสมัคร ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ วันที่ 1 – 9 กันายน 2563 เบอร์ 053 910 328 รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
รับสมัครตั้งแต่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนอำนวยการ ทรัพยากรน้ำ ภาค 6 ปราจีนบุรี เบอร์ 037-213638 – 9 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานศาลปกครอง 11 อัตรา

พนักงานธุรการ 10 อัตรา
พนักงานเดินหมาย 1 อัตรา (ปวช.ทุกสาขา)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 10 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลพุทธชินราช 2 อัตรา

เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 https://budhosp.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดอุตสาหกรรม 1 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 21 – 27 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ เบอร์ 02202 3053 – 4 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จำนวน 3 อัตรา

ครูเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา
ครูเอกพาณิชยกรรม 1 อัตรา
ครูจิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ 21 – 28 สิงหาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 12 อัตรา

ครูภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
ครูภาษาไทย 1 อัตรา
ครูคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ครูเอกพลศึกษา 1 อัตรา
ครูศิลปศึกษา 1 อัตรา
ครูเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา
ครูเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา
พนักงานวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสอบพนักงานการ เพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/ กันจ้า