รวมงานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ อัพเดต 21 มิถุนายน 2563 ถึง 306 อัตรา

รวมงานราชการพิษณุโลก อัพเดตประจำสัปดาห์ ที่ 21 มิถุนายน 2563

โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2
เจ้าหน้าที่โครงการ 120 อัตรา
หมดเขต 28 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 8 พิษณุโลก
นักวิชาการบัญชี 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 3 อัตรา
รับสมัคร 29 มิ.ย. – 3 ก.ค.63
รายละเอียดเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลวังทอง
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
หมดเขต 24 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เจ้าหน้าที่สำรวจและบันทึกข้อมูลห้องปฏิบัติการ 8 อัตรา
หมดเขต 22 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก
เจ้าหน้าที่ โครงการ 93 อัตรา
หมดเขต 22 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัคร
ใบเสนอราคา

เรือนจำพิษณุโลก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชาย 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์หญิง 1 อัตรา
รับสมัคร 24 – 30 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพิษณุโลก
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
รับสมัคร 17 – 25 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

เทศบาลเมืองอรัญญิก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
คนงาน 1 อัตรา
รับสมัคร 16 – 25 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบต.สมอแข
ภารโรง 1 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา
รับสมัคร 15 – 23 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
นักทัณฑวิทยา (หญิง) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร 22 – 26 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

กศจ.พิษณุโลก
ครูผู้ช่วย กรณี ที่มีความจำเป็นและเหตุพิเศษ 13 สาขา 65 อัตรา
รับสมัคร 16 – 22 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารอัพเดตสมัครงานได้ที่เพจ งานพิดโลก หรือ สอบถาม Inbox ในเพจได้ครับ