สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เปิดสอบ พนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม 1 อัตรา
ใช้วฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอใบสมัครได้ที่ งานธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซด์ www.industry.go.th/phitsanulok โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม