สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานเขียนแผนที่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานเขียนแผนที่ 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 – 13800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร ในระหว่างวันที่ 18 -26 มีนาคม 2567
โทร. 0-5661-1385 ต่อ 101

รายละเอียดการรับสมัคร