สำนักงานทางหลวงที่ 5 รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา

สำนักงานทางหลวงที่ 5 รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานโยธา 1 อัตรา สังกัด แขวงทางหลวงพิษณุโลก ที่ 1
เงินเดือน 11280 – 13800 บาท
ใช้วุฒิ ปวช – ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม

รับสมัคร 9 – 18 เมษายน 2567 ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 5

รายละเอียดเพิ่มเติม