สสจ.พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

สสจ.พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย)
เงินเดือน 19500 บาท
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 19 เมษายน 2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ฟอร์มใบสมัครพนักงานราชการ

ตัวอย่างใบสมัครพนักงานราชการ

ประกาศ ลว. 18 มี.ค.67