ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก มีความประสงค์ รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์) 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางค์) 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

สมัครออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ https://jobs.psru.ac.th/ ได้ตั้งแต่ 15 – 20 มีนาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม