กรมช่างอากาศ เปิดสอบพนักงานราชการ 96 อัตรา

กรมช่างอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 14 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ม.3 , ม.6

2. ตำแหน่งพนักงานตัดผม  จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ม.3 , ม.6

3. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,820 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ปวช. ทางการบัญชี

4. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ม.3 , ม.6

5. ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ม.3 , ม.6

6. ตำแหน่งพนักงานขับรถทุ่นแรง จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ม.3 , ม.6

7. ตำแหน่งพนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ม.3 , ม.6

8. ตำแหน่งช่างสี  จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

9.  ตำแหน่งช่างไม้ จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

10. ตำแหน่งช่างปูน จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

11.  ตำแหน่งช่างไฟฟ้า  จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

12.  ตำแหน่งช่างยางและพลาสติก จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

13.  ตำแหน่งช่างคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

14. ตำแหน่งช่างโลหะ จำนวน 13 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

15. ตำแหน่งช่างกลโรงงาน จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

16.  ตำแหน่งช่างไฟฟ้าอาวุธ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

17.  ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์อากาศยาน จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

18.  ตำแหน่งช่างโครงสร้างอากาศยาน จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

19.  ตำแหน่งช่างช่อมเครื่องยนต์ จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

20.  ตำแหน่งช่างระบบอากาศยาน จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

21.  ตำแหน่งช่างระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดประกอบการบิน จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

22.  ตำแหน่งช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

23.  ตำแหน่งช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

24.  ตำแหน่งพนักงานลานถัง จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
– วุฒิ ปวช. หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพลกองบังคับการ กรมช่างอากาศ ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือสมัครออนไลน์ ที่ www.dae.rtaf.mi.th หรือสมัครผ่าน QR code ที่แนบไว้ท้ายการรับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567ถึงวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 (เวลาราชการ 08.30 – 16.00 เว้นวันหยุดราชการ)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2155 6160

รายละเอียดเพิ่มเติม