โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย สุโขทัย รับสมัคร พนักงานราชการ

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย สุโขทัย รับสมัคร พนักงานราชการ

ตำแหน่ง นักโภชนาการ 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและ โภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการ จัดการความปลอดภัยในอาหาร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม