สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ 7 อัตรา

สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ 7 อัตรา

ตำแหน่ง ลูกมือช่าง 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 3 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 3 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่ 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม ณ สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก