สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย (สวพ.2) 1 อัตรา
ใช้วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน 18,000 บาท

มีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 พิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครตั้งแต่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม