สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัคร พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัคร พนักงานราชการ

ตำแหน่ง
เภสัชกร 5 อัตรา
นักโภชนาการ 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 17 – 24 ตุลาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม