สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (ป.ตรี ทุกสาขา)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ http://utoapp3.moph.go.th/app3/job