สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ (กุมภาพันธ์ 2566)

สำนักงานทางหลวงที่ 5 สมัครงาน

สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน ปวช. 11,280 บาท

อัตราค่าตอบแทน ปวท. 13,010 บาท

อัตราค่าตอบแทน ปวส. 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ

2 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ

3 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

สมัครด้วยตนเอง ที่ อาคารวันชัย ภาคลักษณ์ ชั้น 1 สำนักงานทางหลวงที่ 5 กรมทางหลวง ถนนราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตั้งแต่ 6 – 10 ก.พ. 66

งานล่าสุด:

กรมประมง ส่วนกลาง เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบ พนักงานราชการ 4 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัคร พนักงานรัฐสภา 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา
กรมอนามัย เปิดพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย รับสมัคร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบพนักงานราชการ ปี 2566 จำนวน 380 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
สำนักงานคลังเขต 6 รับสมัครงาน พนักงานราชการ พิษณุโลก
Please follow and like us: