กองบิน 46 เปิดสอบ พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง

กองบิน 46 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

1. พนักงานการเงินและบัญชี
2. พนักงานสื่อสาร
3. ช่างสรรพาวุธ
4. ช่างระบบอากาศยาน

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
– เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

-ณ ห้องแผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๔๖ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก https://goo.gl/maps/GkjkV5CweHWwvpDi7
– สอบถามโทร.๐๕๕-๓๐๑๒๐๐ ต่อ ๕๕๒๑๐ หรือ ๕๕๒๑๑ และ ๕๕๒๑๒
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ