สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย รับสมัคร พนักงานราชการ 3 อัตรา

สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ใช้วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ใช้วุฒิ ป.ตรี ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางสารนิเทศ

ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

bit.ly/3FBwj20