สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย รับสมัคร พนักงานราชการ 3 อัตรา

สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ใช้วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ใช้วุฒิ ป.ตรี ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางสารนิเทศ

ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

bit.ly/3FBwj20

งานล่าสุด:

กรมประมง ส่วนกลาง เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบ พนักงานราชการ 4 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัคร พนักงานรัฐสภา 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา
กรมอนามัย เปิดพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย รับสมัคร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบพนักงานราชการ ปี 2566 จำนวน 380 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
สำนักงานคลังเขต 6 รับสมัครงาน พนักงานราชการ พิษณุโลก
Please follow and like us: