กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบ พนักงานราชการ 13 ตำแหน่ง 24 อัตรา (สมัครออนไลน์)

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง
1. นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรี ทุกสาขา

2. นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรี ทุกสาขา

3. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรี ทุกสาขา

4. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรี ทุกสาขา

5. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรี ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน

6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์


7. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ปวส. ทุกสาขา

8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ปวส. ทุกสาขา

9. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ปวส. ทุกสาขา

10. คีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยเดิมชาย) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
ม.6 หรือเทียบเท่า
มีความรู้ความสามารถในการขับร้องคีตศิลป์ไทย ตรงตาม สมรรถนะที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนด
เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

11. ดุริยางคศิลปิน (กีตาร์ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
ม.6 หรือเทียบเท่า
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี (กีต้าร์ไฟฟ้า) ได้เป็นอย่างดี ตรงตามสมรรถนะที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนด
เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

12. ผู้ประกาศและรายงานข่าว จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
ปวช .หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันและมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ทางด้านประกาศและรายงานข่าว

13. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ปวส. ในสาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว

สมัครได้ที่ ที่เว็บไซต์ http://www.prd.go.th  ตั้งแต่วันที่ 14-24 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ตามขั้นตอน หัวข้อ “ข่าวสมัครงานกรมประชาสัมพันธ์”

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

กรมประมง ส่วนกลาง เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบ พนักงานราชการ 4 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัคร พนักงานรัฐสภา 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา
กรมอนามัย เปิดพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย รับสมัคร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบพนักงานราชการ ปี 2566 จำนวน 380 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
สำนักงานคลังเขต 6 รับสมัครงาน พนักงานราชการ พิษณุโลก
Please follow and like us: