นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ

นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
ใช้วุฒิ ปวส. ทุกสาขา
เงินเดือน 13800 บาท

ค่าสมัครสอบ 330 บาท

รับสมัครที่เวปไซต์ https://dsdw.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2565 – 5 มกราคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม