รวมเปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 829 อัตรา (12/6/64)

ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ นะครับ
รวมเปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป หลายจังหวัด จำนวน 829 อัตรา
มีวุฒิ ป.ตรี ุทกสาขา ปวส.ทุกสาขาบางตำแหน่งรับสมัครออนไลน์
สนใจไปดูรายละเอียดกัน อัพเดท 12 มิถุนายน 2564

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 3 อัตรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา
สมัครออนไลน์ได้ที่ีเวปไซต์ https://otp.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 14 – 25 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียด

สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2 อัตรา (กทม.)

พนักงานบริการ 2 อัตรา (ม.3 – ปวส.)
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รายละเอียด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 4 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ขอและยืนใบสมัครได้ตั้งแต่ 14 – 18 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รายละเอียด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 4 อัตรา

นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 14 – 18 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียด

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 1 อัตรา

พนักงานสถิติ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 14 – 18 มิถุนายน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี รายละเอียด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 5 อัตรา

นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
รับสมัคร 14 – 18 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียด

กรมอนามัย 3 อัตรา (คนพิการ)

นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา
รับสมัคร 17 – 30 มิถุนายน 2564 รายละเอียด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 4 อัตรา

นายช่างโยธา 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 17 – 23 มิถุนายน 2564  รายละเอียด

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 1 อัตรา

นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 21 – 25 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก รายละเอียด

ส.ป.ก.ขอนแก่น 1 อัตรา

ผู้ช่วยช่างสำรวจ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 21 – 25 มิถุนายน 2564 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สปก ขอนแก่น รายละเอียด

เจ้าพนักงานธุรการ 6 อัตรา (คนพิการ)

เจ้าพนักงานธุรการ 6 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
รับสมัครออนไลน์ที่เวปไซต์ https://md.thaijobjob.com/2021062/index.php ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2564 รายละเอียด

กรมเจ้าท่า 2 อัตรา (สังกัด สำนักนำร่อง)

ผู้เชี่ยวชาญการนำร่อง 2 อัตรา (เงินเดือน 37,680 บาท)
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า เบอร์ 02234 3263 ในเวลา 9.00 – 15.00 รายละเอียด

กรมเจ้าท่า 4 อัตรา (ส่วนกลาง)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
นักวิชาการขนส่ง 1 อัตรา
นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
นิติกร 1 อัตรา
รับสมัครทางเวปไซต์ https://md.thaijobjob.com/2021061/index.php ตั้งแต่ 14 – 30 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 4 อัตรา

ครูช่างไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา
ครูอุตสาหกรรมอาหาร 1 อัตรา
ครูภาษาจีน 1 อัตรา
ครูคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 14 – 18 มิถุนายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รายละเอียด

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 อัตรา

ครู คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 21 – 25 มิถุนายน 2564 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ รายละเอียด

โรงพยาบาลศรีธัญญา 6 อัตรา

พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
นักจิตวิทยาคลีนิค 1 อัตรา
นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 21 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์
รายละเอียดประกาศรับสมัครฯ
กรอกใบสมัครออนไลน์

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 8 อัตรา

เจ้าพนักงานสัตวบาล ( ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี) 2 อัตรา
เจ้าพนักงานสัตวบาล ( ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี) 1 อัตรา
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น) 2 อัตรา
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)) 1 อัตรา
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ (ลพบุรี)) 1 อัตรา
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา (ม.3)
Download ใบสมัครจาก www.dld.go.th กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อพนักงานราชการ หรือขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่สมัคร ตั้งแต่วันที่ 9-17 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ โทร.0 2501 2438

กรมสรรพาวุธ ทหารบก 592 อัตรา (หลายจังหวัด / สมัครออนไลน์)

พนักงานบริการ 36 อัตรา (ช/ญ)(ม.3)
พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ 79 อัตรา (ช/ญ)(ม.3)
ลูกมือช่าง 23 อัตรา (ช/ญ)(ม.3)
พนักงานการเงินการบัญชี 6 อัตรา
พนักงานธุรการ (ช/ญ)(ม.3)
พนักงานพัสดุ (ช/ญ)(ม.3)
พนักงานรถทุ่นแรง 2 อัตรา
พนักงานเขียนโปรแกรม 1 อัตรา
พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล 5 อัตรา
พนักงานสถิติ 10 อัตรา
พนักงานคอมพิวเตอร์ 12 อัตรา
ช่างโลหะ 7 อัตรา
ช่างโยธา 5 อัตรา
ช่างไม้ 1 อัตรา
ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 159 อัตรา
ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 73 อัตรา
ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างยานยนต์ 74 อัตรา
ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาคอวพิวเตอร์ 73 อัตรา
สมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://ordnance.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 17 อัตรา (หลายจังหวัด / สมัครออนไลน์)

นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) จำนวน 1 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 12 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ จำนวน 2 อัตรา
สมัครออนไลน์ที่เวปไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 21-28 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 2 อัตรา

ครู กลุ่มวิชาบัญชี
ครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 16 – 29 วิมถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

กองบิน 46 จำนวน 3 อัตรา (พิษณุโลก)

ช่างระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดประกอบการบิน 1 อัตรา
ช่างไม้ 1 อัตรา
พนักงานธุรการ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 16 – 25 มิถุนายน 2564 ที่กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน 46 เบอร์ 055301200 ต่อ 55210 – 2
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี 1 อัตรา

นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 7 – 15 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 1 อัตรา

นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 14 – 18 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการจัดหางาน 1 อัตรา (เชียวชาญเฉพาะ)

นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 1 อัตรา เงินเดือน 37,680 บาท
สมัครได้ทางที่เว็บไซต์ https://doe.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 14- 18 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 66 อัตรา

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นิติกร 51 อัตรา
สมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://dsd.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 4-15 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพ่ิมเติม

กรมทางหลวงชนบท  81 อัตรา (ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)

เจ้าพนักงานธุรการ 10 อัตรา
นายช่างโยธา 39 อัตรา  
นายช่างเครื่องกล 3 อัตรา  
นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 2 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา
นิติกร 7 อัตรา
วิศวกรโยธา 14 อัตรา
วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
สมัครได้ทางที่เว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท https://drr.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพ่ิมเติม

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!