รวมเปิดสอบพนักงานราชการ อัพเดต 16 ม.ค.64 จำนวน 42 อัตรา

รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) ที่น่าสนใจ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. ประจำสัปดาห์ 16 มกราคม 2564 จำนวน 42 อัตรา บางตำแหน่งใช้วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ม.3 ม.6 ปวช.ทุกสาขา

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 10 อัตรา

นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา
แพทย์แผนไทย 3 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ตั้งแต่ 27 มกราคม – 3 กุมภาพันธฺ 2564 ที่เว็บไซต์ https://dtam.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพ่ิมเติม

สำนักงาน กพ. 5 อัตรา

นักคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ตั้งแต่ 20 มกราคม – 3กุมภาพันธฺ 2564 ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสหกรณ์จันทบุรี 1 อัตรา

นิติกร 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 18 -22 มกราคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 5 อัตรา

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
แพทย์แผนไทย 2 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร 25 – 31 มกราคม 2564
ทางเว็บไซต์ https://sasukpattani.thaijobjob.com/

โรงพยาบาลอ่างทอง 1 อัตรา

เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 18 – 22 มกราคม 2564 ณ งานทรพยากรบุคคล โรงพยาบาลอ่างทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 อัตรา

เจ้าพนักงานประมง 2 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 26 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคลังเขต 3 จำนวน 2 อัตรา (นครราชสีมา)

เจ้าหน้าที่การคลัง 2 อัตรา (ปวช.ทุกสาขา)
สมัครได้ตั้งแต่ 25 – 29 มกราคม 2564
(สมัครทางไปรษณีย์) รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 1 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
สมัครได้ตั้งแต่ 18 – 22 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทางหลวง 1 อัตรา (กทม.)

พนักงานบริการ 1 อัตรา ม.3 ขึ้นไป
สมัครได้ตั้งแต่ 25 – 29 มกราคม 2564 ณ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง
รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 20 – 28 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เบอร์ติดต่อ 055 – 360007 รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมกิจการผู้สูงอายุ 11 อัตรา

พี่เลี้ยง 5 อัตรา (ม.3 / ม.6)
เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา
พนักงานช่วยการพยาบาล 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา (ปวช.ทุกสาขา)
คนครัว 1 อัตรา
สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่งตามรายละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมพลศึกษา 1 อัตรา (กทม.)

นักพัฒนาการกีฬา 1 อัตรา
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://dpe.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 11 – 21 มกราคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคลัง เขต 7 (นครปฐม) 1 อัตรา

เจ้าหน้าทีการคลัง 1 อัตรา (ปวช.ทุกสาขา) (ปฏิบัติงานที่ราชบุรี)
รับสมัครได้ที่ สำนักงานคลัง เขต 7 (นครปฐม) ตั้งแต่ 11 – 22 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสอบพนักงานการ เพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/ กันจ้า