รวมเปิดสอบพนักงานราชการ 435 อัตรา 29/3/64

รวมเปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป อัพเดต 29 มีนาคม 2564 จำนวน 435 อัตรา อัตรา มีหลายหน่วยงาน หลายจังหวัด ป.ตรีทุกสาขา ปวส.ทุกสาขา ปวช.ทุกสาขา ม.6 ม.3 บางหน่วยงานรับสมัครออนไลน์

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 1 อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2564 – 7 เมษายน 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ประกาศ  :  http://gg.gg/otfax
ใบสมัคร  : http://gg.gg/otfaq

สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ตั้งแต่ 19 – 23 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 1 อัตรา

นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 – 21 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพ่ิมเติม

สำนักงานทางหลวงที่ 13 จำนวน 27 อัตรา (กทม.)

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 6 อัตรา
พนักงานโยธา 9 อัตรา
พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร 3 อัตรา
พนักงานเครื่องกล 1 อัตรา
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
พนักงานธุรการ 2 อัตรา (ปวช / ปวท / ปวส.ทุกสาขา)
พนักงานบริการ 1 อัตรา (ม.6 /ปวช / ปวท / ปวส.ทุกสาขา )
พนักงานโยธา (คนพิการ) 3 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานทางหลวงที่ 13 ตั้งแต่ 1 – 9 เมษายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมธุรกิจพลังงาน 7 อัตรา (สมัครออนไลน์)

วิศวกรไฟฟ้า 4 อัตรา
วิศวกรโยธา 1 อัตรา
นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
สมัครได้ที่เวปไซต์ https://doeb.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ วันนี้ – 23 เมษายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 3 อัตรา (สมัครออนไลน์)

นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา
สมัครได้ที่เวปไซต์ https://nhrc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันนี้ – 7 เมษายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 4 อัตรา (สมัครออนไลน์)

นักสืบสวนสอบสวน 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นิติกร 2 อัตรา
สมัครได้ที่เวปไซต์ https://ocpb.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 1 – 28 เมษายน 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมวิชาการเกษตร (สงขลา) 7 อัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.8) 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานธุรการ (สวพ.8) 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ (สวพ.8) 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ธุรการ (สวพ.8) 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่สถิติ (สวพ.8) 1 อัตรา
ช่างซ่อมบำรุงชั้น 2 (สวพ.8) 1
อัตราพนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.8) 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัคร 19 – 23 เมษายน พ.ศ. 2564 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 เลขที่ 9/116 ถนน กาญจนวนิช ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก 5 อัตรา

นิติกร 1 อัตรา
พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 2 อัตรา
พนักงานเครื่องกล 1 อัตรา
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก ตั้งแต่ 1 – 8 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 35 อัตรา (กทม.)

นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาตร์ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
ช่างผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาตร์ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 10 อัตรา
ช่างทั่วไป (เพศ ชาย) จำนวน 15 อัตรา
ลูกมือช่าง (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา (ม.3)
พนักงานธุรการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา (ม.3)
พนักงานบริการ (เพศ ชาย รักษาความปลอดภัย) จำนวน 4 อัตรา (ม.3)
พนักงานบริการ (เพศ หญิง งานด้านความสะอาด ) จำนวน 2 อัตรา (ม.3)
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 เมษายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ ณ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการสัตว์ทหารบก 111 อัตรา (นครปฐม)

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมพลาธิการทหารบก 165 อัตรา (นนทบุรี)

นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา
ช่างโลหะ (เพศ ชาย) จำนวน 2 อัตรา
ช่างสี (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา
พนักงานรับจ่ายน้ำมัน (เพศ ชาย) จำนวน 3 อัตรา
พนักงานลานถัง (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา
ช่างกลโรงงาน (เพศ ชาย) จำนวน 2 อัตรา
พนักงานการเงินและบัญชี (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา
พนักงานการเกษตร (เพศ ชาย) จำนวน 4 อัตรา
พนักงานธุรการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา (ม.3)
พนักงานพัสดุ (เพศ ชาย 6 อัตรา/หญิง 3 อัตรา) (ม.3)
พนักงานสูทกรรม (เพศ ชาย 5 อัตรา/หญิง 3 อัตรา) (ม.3)
พนักงานบริการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 15 อัตรา (ม.3)
พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย) (เพศ ชาย) จำนวน 14 อัตรา (ม.3)
ลูกมือช่าง (เพศ ชาย) จำนวน 7 อัตรา (ม.3)
ลูกมือช่าง (ช่างตัดผม)(เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา (ม.3)
พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (เพศ ชาย 13 อัตรา/หญิง 79 อัตรา) จำนวน 92 อัตรา (ม.3)
ขอและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงการต่างประเทศ 4 อัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
https://mfa.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 15 – 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

เรือนจำกลางพิษณุโลก 1 อัตรา

นักทัณฑวิทยา 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริการทั่วไป เรือนจำกลางพิษณุโลก ได้ตั้งแต่ 26 มีนาคม – 16 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 63 อัตรา (สมัครออนไลน์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
นักจิตวิทยา 1 อัตรา
นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านสามัญ) 3 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) 9 อัตรา
เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน) 3 อัตรา
พนักงานพินิจ (ชาย) 27 อัตรา
พนักงานพินิจ (หญิง) 10 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.djop.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถติดตาม รวมเปิดสอบพนักงานราชการ ได้ทุกวัน