กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 63 อัตรา

ด้วย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
มีความประสงคืรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3. ตำแหน่ง นักจิตวิทยา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรีสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

4. ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี ทุกสาขา

5. ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านสามัญ) 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
ปวส.ทุกสาขา

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี วุฒิ ปวส.

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน) 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี วุฒิ ปวส.

9. ตำแหน่ง พนักงานพินิจ (ชาย) 27 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี วุฒิ ปวส.

10. ตำแหน่ง พนักงานพินิจ (หญิง) 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13800 บาทน
เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี วุฒิ ปวส.

สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.djop.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง