สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก เปิดสอบ พนักงานราชการ 13 อัตรา

 สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก เปิดสอบพนักงานราชการ

1 พนักงานบริการ สปช.ทบ. จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 12,430.- บาท
ม.3

2 พนักงานธุรการ สปช.ทบ. จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 12430 บาท
ม.3

3 พนักงานการเงินและบัญชี สปช.ทบ. จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,280.- บาท
ปวช. สาขาพาณิชยกรรม สาขาการบัญชี

4 พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล สปช.ทบ. จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 11,280.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000.- บาท
ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

5 พนักงานเขียนโปรแกรม สปช.ทบ. จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,280.- บาท
ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

6 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สปช.ทบ. จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000.- บาท
ป.ตรี ทางบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจ, การบริหารทั่วไป, การจัดการ, การจัดการทั่วไป และการเลขานุการ), อักษรศาสตร์ (ยกเว้นศิลปกรรมศาสตร์), ศิลปศาสตร์ (ยกเว้นดุริยางค์ศาสตร์), รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ)

เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 มิ.ย. 64 ถึง วันศุกร์ที่ 2 ก.ค. 64 ในวันและเวลาราชการ (08.00 – 16.00) โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานมาที่ สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก อาคารมัฆวานรังสรรค์ ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 และส่งข้อมูลใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัคร เป็นรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านทาง Email : oac.kumlangpon@gmail.com
ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร และเอกสาร ที่ที่ทำการไปรษณีต้นทางต้นทางประทับตราฝากหลังวันศุกร์ที่ 2 ก.ค. 64 ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับพิจารณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!