สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการ 7 อัตรา

ด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มีความประสงค์รับพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรี ทุกสาขา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://acfs.thaijobjob.com/