สำนักงาน ปปส. เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ บริหารธุรกิจ

3. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเคมี ทางเคมีเทคนิค

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครที่เว็บไซต์ https://oncb.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง