รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) อัพเดต 25 พ.ย.63 ถึง 108 อัตรา

รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) ที่น่าสนใจ ไม่จำเป็นต้องผ่าน ภาค ก. ประจำสัปดาห์ 25 พ.ย. 63 2563 จำนวน 108 อัตรา บางตำแหน่งรับ ป.ตรีทุกสาขา ปวช.ทุกสาขา ม.6 ปวส.ทุกสาขา สนใจลองไปอ่านรายละเอียดงานกัน

สำนักงานคลัง เขต 6 พิษณุโลก 1 อัตรา

เจ้าพนักงานการคลัง 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 27 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคลัง เขต 6 พิษณุโลก รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการพัฒนาชุมชน 27 อัตรา

นักวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 21 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://cdd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรับสมัคร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 14 อัตรา

นิติกร 2 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
นักวิชาการพัสดุ 4 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการสาธารณสุข 7 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
มัณฑนากร 1 อัตรา
วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา
วิศวกร(ด้านชีวการแพทย์) 1 อัตรา
วิศวกรโยธา 5 อัตรา
นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา
เจ้าพนักงานสื่อสาร 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครที่เว็บไซต์ https://hss.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

สพม.เขต 39 พิษณุโลก 1 อัตรา

พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก หมดเขต 26 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมศิลปากร 26 อัตรา

นักโบราณคดี 4 อัตรา
ภัณฑารักษ์ 2 อัตรา
นักอักษรศาสตร์ 1 อัตรา
นักจดหมายเหตุ 3 อัตรา
นักวิชาการช่างศิลป์ 1 อัตรา
นายช่างประณีตศิลป์ 1 อัตรา
นายช่างศิลปกรรม (ด้านงานแม่พิมพ์) 3 อัตรา
นายช่างศิลปกรรม (ด้านการออกแบบนิทรรศการ) 1 อัตรา
นายช่างหล่อ 1 อัตรา
นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา (ปวช)
นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา (ปวส)
นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
พนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา
พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ 2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
พนักงานดูแลโบราณสถาน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมบัญชีกลาง 24 อัตรา

นิติกร 3 อัตรา
นักบัญชี 5 อัตรา
นักวิชาการคลัง 9 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานคลัง 2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่คลัง 3 อัตรา (ปวช.ทุกสาขา)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://cgd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 2 – 9 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมหม่อนไหม 1 อัตรา (มุกดาหาร)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 63 ณ อาคารที่ทำการศูนย์หมอนไหมฯ มุกดาหาร รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ทำการปกครอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ปกครอง 1 อัตรา (ม.6 – ปวช)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 1 ธ.ค. 63 ณ ที่ทำการปกครอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดเพิ่มเติม

กศน.เชียงใหม่ 13 อัตรา

ครูกศน. ตำบล 11 อัตรา
บรรณารักษ์ 2 อัตรา
สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 – 30 พฤศจิกายน 2563 ณ กศน.เชียงใหม่ ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสอบพนักงานการ เพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/ กันจ้า