กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบพนักงานราชการ 27 อัตรา (หลายจังหวัด)

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 27 อัตรา รับสมัคร 25 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 21 อัตรา
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
เงินเดือน 18,000

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
เงินเดือน 19,500

3.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
เงินเดือน 18,000

4.นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาโดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
เงินเดือน 18,000

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://cdd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร