รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) อัพเดต 14 ก.ย.63 จำนวน 43 อัตรา

รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) ที่น่าสนใจ ไม่จำเป็นต้องผ่าน ภาค ก. ประจำสัปดาห์ 14 กันยายน 2563 จำนวน 43 อัตรา บางตำแหน่ง รับ ปวส ทุกสาขา / ป.ตรี ทุกสาขา / ป.เอก ทุกสาขา

สํานักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ 1 อัตรา

นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สํานักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ตั้งแต่ 21 – 25 กันยายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม / ใบสมัคร

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด 4 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันนี้ – 18 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ 2 อัตรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ 18 – 25 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ไซเบอร์ทหาร 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรี / ป.โท /ป.เอก) ทุกสาขา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 กันยายน 2563 ณ กองธุรการ ศูนย์ไซเบอร์มทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ 2 อัตรา

เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
นักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันนี้ – 17 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ เบอร์ 056-721-558

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 2 อัตรา (กทม.)

เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ – 24 กันยายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ 1 อัตรา (ตราด)

ครูช่างยนต์ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 17 – 25 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 1 อัตรา

ครูสัตว์ศาสตร์ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 21 – 25 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลขอนแก่น 3 อัตรา

เภสัชกร 1 อัตรา
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่ 15 – 21 กันยายน 2563 รายละเอียดเพ่ิมเติม

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 2 อัตรา (กทม.)

นิติกร 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://oap.thaijobjob.com/

โรงพยาบาลสมุทรปราการ 3 อัตรา

นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02 701 8132 ต่อ 2227  2323 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก 2 อัตรา

นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 17 – 25 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก โทรศัพท์ 055009556
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 4 อัตรา

นักวิชาการสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
รับสมัครที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่ 15 – 21 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 อัตรา

นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 11 – 17 กันยายน 2563 ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ค่าสมัครสอบ 100 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักอำนวยความปลอดภัย 2 อัตรา

พนักงานโยธา 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานบริการ 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
รับสมัคร 8 – 14 กันยายน 2563 ณ สำนักอำนวยความปลอดภัย

กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 1 อัตรา (กทม.)

พนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองกลางเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯตั้งแต่วันที่ 14 – 18 กันยายนในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลขอนแก่น 1 อัตรา

นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงพยาบาลขอนแก่นตั้งแต่วันที่ 10-16 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพ่ิมเติม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 8 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 7 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://deqp.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสอบพนักงานการ เพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/ กันจ้า