รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) อัพเดต 11 ตุลาคม 2563 จำนวน 45 อัตรา

รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) ที่น่าสนใจ ไม่จำเป็นต้องผ่าน ภาค ก. ประจำสัปดาห์ 11 ตุลาคม 2563 จำนวน 45 อัตรา

กศน จังหวัดตาก 1 อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 16 ตุลาคม 2563 ณ กศน จังหวัดตาก
ายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 อัตรา

นักวิชาการสหกรณ์ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันนีิ – 15 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดเพ่ิมเติม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 อัตรา

พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 ตุลาคม 2563 ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 4 อัตรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 14 – 21 ตุลาคม 2563 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 4 อัตรา

นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2563 ที่เวปไซต์ https://lpho.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลำพูน 1 อัตรา

เจ้าพนักงานาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 15 – 21 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลำพูน รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์การศึกษาพิเศษกาฬสินธ์ุ 5 อัตรา

ครู เอกเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
ครู เอกเคมี 1 อัตรา
ครู เอกภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 1 อัตรา
ครู เอกการจัดการ 2 อัตรา
รับสมัคร 14 – 20 ตุลาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษกาฬสินธ์ุ รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7 พิษณุโลก 3 อัตรา

ครูผู้สอน 3 อัตรา (เอกศึกษาพิเศษ)
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7 พิษณุโลก ตั้งแต่ วันนี้ – 15 ตุลาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 6 อัตรา

ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบบริหาร 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักเชี่ยวชาญแรงงานสัมพันธ์ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
รับสมัครตั้งแต่ 15 – 21 ตุลาคม 2563 ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กอฃการเจ้าหน้าที่ชั้น 12 กลุ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม /.ใบสมัคร

กรมเจ้าท่า 19 อัตรา

พนักงานขนส่ง 4 อัตรา (ส่วนกลาง) (ม.6 หรือ ปวช ทุกสาขา)
พนักงานวัดระดับน้ำ 1 อัตรา (ส่วนกลาง) (ม.6 หรือ ปวช ทุกสาขา)
สรั่งเรือ 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
เจ้าพนักงานสื่อสาร 1 อัตรา (ส่วนกลาง)
นายท้ายเรือกลลำน้ำ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1) 1 อัตรา
พนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2) 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2) 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
กะลาสี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4) 1 อัตรา (ม.3 / ม.6)
ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6) 1 อัตรา
เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7) 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
นายช่างสำรวจ (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4) 1 อัตรา
กะลาสี (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5) 1 อัตรา (ม.3 หรือ ม.6)
พนักงานควบคุมเรือขุด (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5) 1 อัตรา
นายท้ายเรือกลชายทะเล (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5) 1 อัตรา
ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5) 1 อัตรา
นายช่างขุดลอก (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ี 6) 1 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/
ส่วนกลาง
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ี 6

ติดตามข่าวสอบพนักงานการ เพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/ กันจ้า