รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (หลายจังหวัด) ประจำสัปดาห์ที่ 3 ก.ย. 63 จำนวน 33 อัตรา

รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) ที่น่าสนใจ ไม่จำเป็นต้องผ่าน ภาค ก. ประจำสัปดาห์ 3 กันยายน 2563 จำนวน บางตำแหน่ง รับ ม.3 ปวช ทุกสาขา /ปวส ทุกสาขา/ ป.ตรี ทุกสาขา

สำนักอำนวยความปลอดภัย 2 อัตรา

พนักงานโยธา 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานบริการ 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
รับสมัคร 8 – 14 กันยายน 2563 ณ สำนักอำนวยความปลอดภัย

กรมทางหลวงที่ 11 จำนวน 2 อัตรา

พนักงานธุรการ 1 อัตรา
พนักงานบริการ 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 8 – 11 กันยายน 2563 ณ กรมทางหลวงที่ 11 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักพัฒนาพันธ์สัตว์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา (ม.3) (อุดรธานี)
สมัครได้ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธฺสัตว์ อุดรธานี ตั้งแต่ 8 – 11 กันยายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 1 อัตรา

พนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองกลางเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯตั้งแต่วันที่ 14 – 18 กันยายนในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลขอนแก่น 1 อัตรา

นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงพยาบาลขอนแก่นตั้งแต่วันที่ 10-16 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพ่ิมเติม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 8 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 7 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://deqp.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 7 จำนวน 1 อัตรา

พนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 7 ตั้งแต่วันนี้ – 8 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงราย 5 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
รับสมัคร ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ วันที่ 1 – 9 กันายน 2563 เบอร์ 053 910 328 รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
รับสมัครตั้งแต่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนอำนวยการ ทรัพยากรน้ำ ภาค 6 ปราจีนบุรี เบอร์ 037-213638 – 9 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานศาลปกครอง 11 อัตรา

พนักงานธุรการ 10 อัตรา
พนักงานเดินหมาย 1 อัตรา (ปวช.ทุกสาขา)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 10 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสอบพนักงานการ เพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/ กันจ้า