กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ (ปริญญาตรีทุกสาขา)

ตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบบริหาร 1 อัตรา
ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน 2 อัตรา
ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุน 1 อัตรา
ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
นักเชี่ยวชาญแรงงานสัมพันธ์ 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่ 15 – 21 ตุลาคม 2563 ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กอฃการเจ้าหน้าที่ชั้น 12 กลุ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
.ใบสมัคร