กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบพนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง 14 อัตรา (ปวช – ป.ตรี)

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
ทั่วไป ค่าตอบแทน 11280 – 18000 บาท (ปวช – ป.ตรี)

ตำแหน่ง (คลิ๊กอ่านรายละเอียดตรงตำแหน่ง)

 1. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ด้านผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์) 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา) 2 อัตรา
 4. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา
 5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
 6. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
 7. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา) 1 อัตรา
 8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา
 9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 10. ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา
 11. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา) 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชที่ https://ldd.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม