สำนักงานประกันสังคม ทั่วประเทศ รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา

สำนักงานประกันสังคม ทั่วประเทศ รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 406 อัตรา (ทั่วประเทศ)
เงินเดือน 18000 บาท
สัญญาจ้าง 1 ปี
ใช้วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัด ในจังหวัดของผู้สมัคร

อัพเดท 25 มิถุนายน 2564

ภาคเหนือ / 9 จังหวัด 
1.จังหวัดเชียงราย 
2.จังหวัดเชียงใหม่ 
3.จังหวัดน่าน 
4.จังหวัดพะเยา 
5.จังหวัดแพร่ 
6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
7.จังหวัดลำปาง 
8.จังหวัดลำพูน 
9.จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 20 จังหวัด
1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2.จังหวัดขอนแก่น 
3.จังหวัดชัยภูมิ 
4.จังหวัดนครพนม 
5.จังหวัดนครราชสีมา 
6.จังหวัดบึงกาฬ 
7.จังหวัดบุรีรัมย์ 
8.จังหวัดมหาสารคาม 
9.จังหวัดมุกดาหาร 
10.จังหวัดยโสธร 
11.จังหวัดร้อยเอ็ด 
12.จังหวัดเลย 
13.จังหวัดสกลนคร 
14.จังหวัดสุรินทร์ 
15.จังหวัดศรีสะเกษ 
16.จังหวัดหนองคาย 
17.จังหวัดหนองบัวลำภู 
18.จังหวัดอุดรธานี
19.จังหวัดอุบลราชธานี 
20.จังหวัดอำนาจเจริญ 

3.ภาคกลาง มี 21 จังหวัด
(กรุงเทพมหานครไม่ถือเป็นจังหวัด) 
1.จังหวัดกำแพงเพชร 
2.จังหวัดชัยนาท 
3.จังหวัดนครนายก 
4.จังหวัดนครปฐม 
5.จังหวัดนครสวรรค์ 
6.จังหวัดนนทบุรี 
7.จังหวัดปทุมธานี 
8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
9.จังหวัดพิจิตร 
10.จังหวัดพิษณุโลก 
11.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
12.จังหวัดลพบุรี 
13.จังหวัดสมุทรปราการ 
14.จังหวัดสมุทรสงคราม 
15.จังหวัดสมุทรสาคร 
16.จังหวัดสิงห์บุรี 
17.จังหวัดสุโขทัย 
18.จังหวัดสุพรรณบุรี 
19.จังหวัดสระบุรี 
20.จังหวัดอ่างทอง 
21.จังหวัดอุทัยธานี 

4. ภาคตะวันออก / 7 จังหวัด 
1.จังหวัดจันทบุรี 
2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3.จังหวัดชลบุรี 
4.จังหวัดตราด 
5.จังหวัดปราจีนบุรี 
6.จังหวัดระยอง 
7.จังหวัดสระแก้ว

5. ภาคตะวันตก / 5 จังหวัด
1.จังหวัดกาญจนบุรี 
2.จังหวัดตาก 
3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
4.จังหวัดเพชรบุรี 
5.จังหวัดราชบุรี

6. ภาคใต้ / 14 จังหวัด 
1.จังหวัดกระบี่ 
2.จังหวัดชุมพร 
3.จังหวัดตรัง 
4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 
5.จังหวัดนราธิวาส 
6.จังหวัดปัตตานี 
7.จังหวัดพังงา 
8.จังหวัดพัทลุง 
9.จังหวัดภูเก็ต 
10.จังหวัดระนอง 
11.จังหวัดสตูล 
12.จังหวัดสงขลา 
13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
14.จังหวัดยะลา 

งานล่าสุด:

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 11 อัตรา
สสจ พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฯ 5 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครงาน 5 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง 406 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบ 3 ตำแหน่ง 406 อัตรา
สำนักงานอุตสาหกรรมพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการอุตสาหกรรม 5 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครงาน 406 อัตรา (สมัครออนไลน์)
กรมประมง รับสมัครงาน 406 อัตรา ทั่วประเทศ (สมัครออนไลน์)
Please follow and like us: