รวมงาน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข อัพเดต 28 ก.พ.64 จำนวน 35 อัตรา

รวมเปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป อัพเดต 28 ก.พ.64

โรงพยาบาลลำพูน 2 อัตรา

พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
พนักงานเปล 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่ 2 – 8มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 2 อัตรา

นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแอต่ 1 – 5 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเบตง 1 อัตรา (ยะลา)

เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงพยาบาลเบตง ตั้งแต่ 8 – 12 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 4 อัตรา (สุโขทัย)

พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
นักจิตวิทยา 1 อัตรา
พนักงานประจำตึก 2 อัตรา (ม.6)
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงพยาบลศรีสัชนาลัย ตั้งแต่ 3 – 12 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลกงไกรลาศ 3 อัตรา (สุโขทัย)

พนักงานบริการ 2 อัตรา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 3 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลกงไกรลาศ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสงขลา 1 อัตรา

นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ป.ตตรีทุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 3 – 9 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 8 อัตรา

นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
นักจิตวิทยา 2 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่ 1 – 5 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลราชบุรี 1 อัตรา

พนักงานเก็บเอกสาร 1 อัตรา (ม.3 / ม.6)
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 3 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงพยาบาลราชบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 3 อัตรา (สมัครออนไลน์)

นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา
สมัครออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ http://uttaradit-hosp.go.th:81/UTTH_Job/Apply_index.php?jbid=30
ตั้งแต่ 2 – 8 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลปทุมธานี 10 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 3 – 9 มีนาคม ณ โรงพยาบาลปทุมธานี หรือส่งเอกสารทาง Email ได้ที่ hrofficer.pth@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามงานใหม่ๆด้ที่เวปไซต์ หรือหน้าเพจได้เลยนะครับ