สำนักงานประกันสังคม รับสมัคร พนักงาน 4 ตำแหน่ง 75 อัตรา

สำนักงานประกันสังคม มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 20 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,400
ปวช.ในสาขาที่เหมาะสมกับงาน

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประกันสังคม 20 อัตรา
ค่าตอบแทน 13800 บาท
ปวส.ในสาขาที่เหมาะสมกับงาน

3. ตำแหน่ง นักวิชาการประกันสังคม 20 อัตรา
ค่าตอบแทน 15000
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ป.ตรี ในสาขาที่เหมาะสมกับงาน

4. ตำแหน่ง นิติกร 15 อัตรา
ค่าตอบแทน 15000
ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

สมัครด้วยตนเอง ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ายละเอียดเพิ่มเติม