บุญรอดบริวเวอรี่ รับสมัครพนักงาน 59 อัตรา (สมัครออนไลน์)

ตำแหน่งงานบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ และ ในเครืออัพเดต 24 มกราคม 2564 จำนวน 56 ตำแหน่ง 59 อัตรา

Inventory Supervisor 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
เพศชาย อายุ 30-40 ปี
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

Supply Planning Manager 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Central Support 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Loose Equipment Operation Manager 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Web/Mobile Developer 1 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
ชาย/หญิง อายุ 25- 38 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอีดเพิ่มเติม

วิศวกรเครื่องกล-งานระบบ 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
อายุ : 22 – 28 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ประสบการณ์ทำงาน : 0 – 2 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรการบรรจุ 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
อายุ : 22 – 28 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ประสบการณ์ทำงาน : 0 – 2 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา ฉะเชิงเทรา (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดพเิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา ทวีวัฒนา (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Research And Development Officer 1 อัตรา ( ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
เพศ หญิง
อายุ 27 ปี ขึ้นไป
จบการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างเทคนิคไฟฟ้า 1 อัตรา (มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด)
อายุ 22-30 ปี
ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเมคคาทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม

Demand Planner 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรระบบควบคุม 1 อัตรา (ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด)
ชาย / หญิง
อายุ : 22 – 28 ปี
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด,อิเล็กทรอนิกส์,เมคคาทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมพิเศษ 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา กาญจนบุรี (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา สุโขทัย (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเิตม

นักบริหารงาน strategic communication 2 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Digital Marketing Executive 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการแผนก Modern Trade 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านการขายช่องทาง MT ไม่น้อยกว่า 5 ปี และอยู่ในกลุ่มสินค้า FMCG
รายละเอียดเพิ่มเติม

Sales Representative (ช่องทาง TT) 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกร ระบบควบคุม 1 อัตรา (มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด)
อายุ 21 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ ออโตเมชั่น ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

นักบัญชี 1 อัตรา (มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด)
อายุ 23 – 30 ปี
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเิตม

Technology Developer 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
อายุ 22 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานธุรการ (แผนกผลิต 2) 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
วุฒิ ปวส.ทั่วไป (การบริหารจัดการ)
อายุ 20-30 ปี
ไม่จำกัดเพศ
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานจัดซื้อ – เทคนิค (แผนกจัดซื้อ-พัสดุ) 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
วุฒิ ปวส.เทคนิค (ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างอุตสาหกรรม)
อายุ 20-30 ปี
เพศชาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างไฟฟ้า (แผนกวิศวกรรม-ซ่อมบำรุง 1) 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
วุฒิ ปวส.เทคนิค (ไฟฟ้า)
อายุ 20-30 ปี
เพศชาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานควบคุมเครื่อง (หน่วยผลิตPET 6L) 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
วุฒิ ปวส.เทคนิค (ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ)
อายุ 20-30 ปี
เพศชาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ถึง 28 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / Supply Chain หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรอุตสาหการ 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
อายุ 23 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
อายุ 23 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพ่ิมเติม

ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ Alcohol 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Admin 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
รายละเอียดพเิ่มเติม

Demand & Supply planner 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
รายละเอียดเพ่ิมเติม

Production Officer 1 อัตรา ( ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
อายุ 27 ปี ขึ้นไป
จบการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรอุตสาหการ 1 อัตรา (บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด)
หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2564
เพศ : ชาย / หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
อายุ : 21 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสบการณ์ทำงาน : 0-2 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการระบบคุณภาพ 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
เพศ : ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
อายุ : 30-45 ปี
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน : การบริหารระบบคุณภาพไม่ต่ำกว่า 9 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Supply Chain Development Manager 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Graphic Designer 1 อัตรา ( ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

PG Recruiter 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
เพศชายหรือหญิง อายุ 22 – 30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Data Science and MIS report Manager 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Operation Management 1 อัตรา บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
อายุ 28-35 ปี
ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Brand Manager 1 อัตรา (บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างเทคนิค 1 อัตรา ( บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 30 มกราคม 2564
เพศ : ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
อายุ : 19-25 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขา เครื่องกล
ประสบการณ์ทำงาน : 0-2 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Manager – Strategic Finance Partner & Insight Section 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี/บัญชีบริหาร
เพศหญิง/ชาย อายุ 31-37 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่พัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย (perfect store officer) 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการแผนพัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย (perfect store manager) 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรสารสนเทศ 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 มกราคม 2564
อายุ : 22-25 ปี
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอร์ฟแวร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรเครื่องกล-ต้นกำลัง 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
อายุ : 22-25 ปี
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ประสบการณ์ทำงาน : 0 – 3 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Telesales 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
เพศ ชาย,หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
ปวส. ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพ่ิมเติม

เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด 3 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ : 22-24 ปี
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ทำงาน : ด้านปรับปรุงคุณภาพน้ำ 0 – 1 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
ป.ตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา (สิงห์ เบเวอเรช จำกัด)
ชาย/หญิง อายุ 22- 28 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

Software Developer 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
ชาย/หญิง อายุ 25- 38 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

Key Account Manager – Modern Trade 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
อายุ 30 – 35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขายช่องทาง Modern Trade อย่างน้อย 5 ปีโดยอยู่ในกลุ่มธุรกิจ FMCG
รายละเอียดเพ่ิมเติม

Key Account Executive – Modern Trade 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 25- 30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขายในช่องทาง Modern Trade อย่างน้อย 3 ปี
รายละเอียดเพ่ิมเติม

เลขานุการ 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
มีประสบการณ์การทำงานทางด้านงานเลขานุการผู้บริหาร 0-1 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพ่ิมเติม

ขั้นตอนสมัครงาน

ลงทะเบียนที่นี่ https://career.boonrawd.co.th/register.php
เข้าสู่ระบบ https://career.boonrawd.co.th/login.php
กดเลือกตำแหน่งที่สนใจสมัคร

ที่มา https://career.boonrawd.co.th/job.php

งานล่าสุด:

บุญรอดบริวเวอรี่และบริษัทในเครือ รับสมัครงาน 32 อัตรา (สมัครออนไลน์)
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ และในเครือ รับสมัครพนักงาน 38 อัตรา (2 ม.ค.64)
บุญรอดบริวเวอรี่ สำนักงานใหญ่และในเครือ รับสมัครงาน 77 อัตรา (รับสมัครออนไลน์)
บุญรอดบริวเวอรี่ (สำนักงานใหญ่และในเครือ) รับสมัคร พนักงาน 43 ตำแหน่ง 53 อัตรา (รับสมัครออนไลน์)
ตำแหน่งงานว่าง บริษัทในเครือ บุญรอด บริวเวอรี่ 55 ตำแหน่ง 67 อัตรา
รับเยอะ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ รับสมัคร พนักงาน 42 ตำแหน่ง 53 อัตรา (9 ตุลาคม 2563)
รับเยอะมาก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ รับสมัคร พนักงาน 41 ตำแหน่ง 50 อัตรา (20 ก.ย.63)
บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ รับสมัคร พนักงาน 29 ตำแหน่ง 35 อัตรา (รับสมัครออนไลน์)
บุญรอดบริวเวอรี่ (สำนักงานใหญ่) รับสมัคร พนักงาน 38 ตำแหน่ง 55 อัตรา (รับสมัครออนไลน์)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ รับสมัคร พนักงาน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา (รับสมัครออนไลน์)
Please follow and like us: