บุญรอดบริวเวอรี่ รับสมัครพนักงาน 59 อัตรา (สมัครออนไลน์)

ตำแหน่งงานบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ และ ในเครืออัพเดต 24 มกราคม 2564 จำนวน 56 ตำแหน่ง 59 อัตรา

Inventory Supervisor 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
เพศชาย อายุ 30-40 ปี
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

Supply Planning Manager 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Central Support 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Loose Equipment Operation Manager 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Web/Mobile Developer 1 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
ชาย/หญิง อายุ 25- 38 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอีดเพิ่มเติม

วิศวกรเครื่องกล-งานระบบ 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
อายุ : 22 – 28 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ประสบการณ์ทำงาน : 0 – 2 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรการบรรจุ 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
อายุ : 22 – 28 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ประสบการณ์ทำงาน : 0 – 2 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา ฉะเชิงเทรา (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดพเิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา ทวีวัฒนา (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Research And Development Officer 1 อัตรา ( ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
เพศ หญิง
อายุ 27 ปี ขึ้นไป
จบการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างเทคนิคไฟฟ้า 1 อัตรา (มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด)
อายุ 22-30 ปี
ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเมคคาทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม

Demand Planner 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรระบบควบคุม 1 อัตรา (ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด)
ชาย / หญิง
อายุ : 22 – 28 ปี
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด,อิเล็กทรอนิกส์,เมคคาทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมพิเศษ 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา กาญจนบุรี (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา สุโขทัย (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเิตม

นักบริหารงาน strategic communication 2 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Digital Marketing Executive 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการแผนก Modern Trade 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านการขายช่องทาง MT ไม่น้อยกว่า 5 ปี และอยู่ในกลุ่มสินค้า FMCG
รายละเอียดเพิ่มเติม

Sales Representative (ช่องทาง TT) 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกร ระบบควบคุม 1 อัตรา (มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด)
อายุ 21 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ ออโตเมชั่น ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

นักบัญชี 1 อัตรา (มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด)
อายุ 23 – 30 ปี
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเิตม

Technology Developer 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
อายุ 22 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานธุรการ (แผนกผลิต 2) 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
วุฒิ ปวส.ทั่วไป (การบริหารจัดการ)
อายุ 20-30 ปี
ไม่จำกัดเพศ
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานจัดซื้อ – เทคนิค (แผนกจัดซื้อ-พัสดุ) 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
วุฒิ ปวส.เทคนิค (ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างอุตสาหกรรม)
อายุ 20-30 ปี
เพศชาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างไฟฟ้า (แผนกวิศวกรรม-ซ่อมบำรุง 1) 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
วุฒิ ปวส.เทคนิค (ไฟฟ้า)
อายุ 20-30 ปี
เพศชาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานควบคุมเครื่อง (หน่วยผลิตPET 6L) 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
วุฒิ ปวส.เทคนิค (ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ)
อายุ 20-30 ปี
เพศชาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ถึง 28 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / Supply Chain หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรอุตสาหการ 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
อายุ 23 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
อายุ 23 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพ่ิมเติม

ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ Alcohol 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Admin 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
รายละเอียดพเิ่มเติม

Demand & Supply planner 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
รายละเอียดเพ่ิมเติม

Production Officer 1 อัตรา ( ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
อายุ 27 ปี ขึ้นไป
จบการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรอุตสาหการ 1 อัตรา (บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด)
หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2564
เพศ : ชาย / หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
อายุ : 21 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสบการณ์ทำงาน : 0-2 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการระบบคุณภาพ 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
เพศ : ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
อายุ : 30-45 ปี
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน : การบริหารระบบคุณภาพไม่ต่ำกว่า 9 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Supply Chain Development Manager 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Graphic Designer 1 อัตรา ( ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

PG Recruiter 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
เพศชายหรือหญิง อายุ 22 – 30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Data Science and MIS report Manager 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Operation Management 1 อัตรา บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
อายุ 28-35 ปี
ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Brand Manager 1 อัตรา (บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างเทคนิค 1 อัตรา ( บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 30 มกราคม 2564
เพศ : ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
อายุ : 19-25 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขา เครื่องกล
ประสบการณ์ทำงาน : 0-2 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Manager – Strategic Finance Partner & Insight Section 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี/บัญชีบริหาร
เพศหญิง/ชาย อายุ 31-37 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่พัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย (perfect store officer) 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการแผนพัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย (perfect store manager) 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรสารสนเทศ 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 มกราคม 2564
อายุ : 22-25 ปี
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอร์ฟแวร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรเครื่องกล-ต้นกำลัง 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
อายุ : 22-25 ปี
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ประสบการณ์ทำงาน : 0 – 3 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Telesales 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
เพศ ชาย,หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
ปวส. ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพ่ิมเติม

เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด 3 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ : 22-24 ปี
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ทำงาน : ด้านปรับปรุงคุณภาพน้ำ 0 – 1 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
ป.ตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา (สิงห์ เบเวอเรช จำกัด)
ชาย/หญิง อายุ 22- 28 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

Software Developer 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
ชาย/หญิง อายุ 25- 38 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

Key Account Manager – Modern Trade 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
อายุ 30 – 35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขายช่องทาง Modern Trade อย่างน้อย 5 ปีโดยอยู่ในกลุ่มธุรกิจ FMCG
รายละเอียดเพ่ิมเติม

Key Account Executive – Modern Trade 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 25- 30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขายในช่องทาง Modern Trade อย่างน้อย 3 ปี
รายละเอียดเพ่ิมเติม

เลขานุการ 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
มีประสบการณ์การทำงานทางด้านงานเลขานุการผู้บริหาร 0-1 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพ่ิมเติม

ขั้นตอนสมัครงาน

ลงทะเบียนที่นี่ https://career.boonrawd.co.th/register.php
เข้าสู่ระบบ https://career.boonrawd.co.th/login.php
กดเลือกตำแหน่งที่สนใจสมัคร

ที่มา https://career.boonrawd.co.th/job.php