ตำแหน่งงานว่าง บริษัทในเครือ บุญรอด บริวเวอรี่ 55 ตำแหน่ง 67 อัตรา

ตำแหน่งงานว่าง บริษัทในเครือ บุญรอด บริวเวอรี่ อัพเดต 28 ตุลาคม 2563 อัพเดต 55 ตำแหน่ง 67 อัตรา

Project Analyst Manager 1 อัตรา (สิงห์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮดควอร์เตอร์ จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

Learning & Development Manager (Retail) 1 อัตรา (บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 30-40 ปี
ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาการพัฒนาองค์กรบริหารธุรกิจจิตวิทยาหรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้านการฝึกอบรม 5 ปีขึ้นไป (ความรู้ในการทำงานด้านการฝึกอบรมและการหลักสูตรการฝึกอบรม)
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขับรถยก 1 อัตรา (ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2020
วุฒิ ม.3
อายุ 25 – 35 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2020
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุมสาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
อายุ 25 – 35 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขับรถ 1 อัตรา (ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2020
ปวส.ทุกสาขา
อายุ 28 – 40 ปี
รายละเอียดเพ่ิมเติม

พนักงานควบคุมตั้งกล่อง 1 อัตรา (ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2020
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกลสาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขางานเครื่องมือกล สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขางานเครื่องกลไฟฟ้า ช่างบำรุงรักษาระบบจ่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า เทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุมสาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม
อายุ 25 – 50 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานควบคุมล้างขวดดิบ 1 อัตรา (ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2020
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกลสาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขางานเครื่องมือกล สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขางานเครื่องกลไฟฟ้า ช่างบำรุงรักษาระบบจ่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า เทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุมสาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
อายุ 23 – 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างเทคนิคไฟฟ้า 1 อัตรา (ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2020
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อิเล็กทรอนิกส์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
อายุ 25 – 40 ปี
ายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 2 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต  30 พฤศจิกายน 2020
ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบัญชี
ประสบการณ์ตรวจสอบภายใน 1-3 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ธุรการ(Retail Marketing & Social Media) 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
หมดเขต  30 พฤศจิกายน 2020
อายุ 22 – 25 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานเอกสาร งานธุรการ และประสานงาน อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา (สิงห์ เบเวอเรช จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2563
อายุ 20-30 ปี
วุฒิ ปวส.สาขาเมคคาทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา (สิงห์ เบเวอเรช จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2563
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
เพศ ชาย-หญิง อายุ 20-30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Marketing Administrative 1 อัตรา (บริษัท เอส คอมพานี(1933) จำกัด)
หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2020
เพศ ชาย-หญิง อายุ 22-25 ปี (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด. แล้ว)
วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ และสาขาอื่นๆที่เกียวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

3PL Management Manager 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

Data Science and MIS report Manager 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานควบคุมบำบัดน้ำทิ้ง 1 อัตรา (บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด)
หมดเขต 30 ตุลาคม 2020
อายุ 20-30 ปี
วุฒิ ปวส. วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง, ช่างยนต์, เครื่องกล, เทคนิคอุตสาหกรรม, เทคนิคการผลิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานคุมเครื่อง 2 อัตรา (บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด)
ฆมดเขต  30 ตุลาคม 2020
อายุ 20-30 ปี
วุฒิ ปวส. วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง, ช่างยนต์, เครื่องกล, เทคนิคอุตสาหกรรม, เทคนิคการผลิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 1 อัตรา ( เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด)
หมดเขต  31 ตุลาคม 2020
ชาย – หญิง อายุ 23 – 30 ปี
ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา แม่ฮ่องสอน (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต  31 ธันวาคม 2020
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายะเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา เชียงใหม่ (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา เลย (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต  31 ธันวาคม 2020
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเิตม

นักวิทยาศาสตร์ประกันคุณภาพ (QA Officer) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 22 – 38 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร , เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสบการณ์ทำงาน มีประสบการณ์ทำงานด้าน QA อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรประกันคุณภาพ 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 22-38
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอาหาร
มีประสบการณ์ด้าน QA Engineer ไม่น้อยกว่า 3 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Financial Policy and Risk Management Manager 2 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2020
จบการการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาบัญชี การเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
หากมี Certificate ทางด้านบัญชี (CPA, CIA) อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี การเงินไม่ต่ำกว่า 5 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Operation Support 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 23-30 ปี
ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

AP Accounting officer 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2020
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพศหญิง/ชาย อายุ 23 – 25 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชีเจ้าหนี้,ตั้งหนี้ อย่างน้อย 1-3 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Operation Management 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต  31 ตุลาคม 2020
 อายุ 28-35 ปี
ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารการขนส่งและคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Digital Marketing Manager 1 อัตรา (บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2020
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด การจัดการ Digital Marketing
ประสบการณ์ทำงานการตลาด Food Retail หรือที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

Brand Manager 1 อัตรา (บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานการตลาดด้าน Food Retail 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารประสิทธิภาพการขาย(เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุ 23 – 25 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Marketing Officer 1 อัตรา (บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
รับสมัคร 01 กันยายน 2020 ถึง 30 พฤศจิกายน 2020
ปริญญาตรี การตลาด/บริหารธุรกิจ
ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการตลาดและปฏิบัติงานในการสร้างแบรนด์ การสท่อสารการตลาด และ CRM ทางด้านธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
สื่อสารภาษาอังกฤษได้
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการแผนการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2020
ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า ในสาขาวิชาการบัญชี
มีประสบการณ์ในงานบัญชีและการเงินทุกด้าน 7 ปีขึ้นไปและมีประสบกาณ์ทางด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีไม่ต่ำกว่า 5 ปี
ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพ่ิมเติม

ช่างเทคนิค 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2020
ปวส. สาขา เครื่องกล
รายละเอียดเพิ่มเติม

Manager – Strategic Finance Partner & Insight Section 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2020
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี/บัญชีบริหาร
เพศหญิง/ชาย อายุ 31-37 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพ่ิมเติม

Manager – Financial Statements & Consolidation Section 2 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชีการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
หมดเขต 31/10/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 30 ตุลาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

Supply Planner 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
หมดเขต ถึง 31 ตุลาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

นักวิทยาศาสตร์ระบบบริหารคุณภาพ 2 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีอาหาร
ประสบการณ์ทำงาน : การควบคุมระบบบริหารคุณภาพ 1-3 ปี
หมดเขต  31/10/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

Category development executive 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

In-store Execution Manager 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการแผนกเทรดมาร์เก็ตติ้ง TT (System&Communication) 1 อัตรา บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรสารสนเทศ 1 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอร์ฟแวร์
หมดเขต 30 กันยายน 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

Telesales Operator (Contract) 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2020
เพศ ชาย,หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
ปวส. ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพ่ิมเติม

เจ้าหน้าที่ระบบบริหารคุณภาพ 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
เพศ : ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
อายุ : 22-25 ปี
ป.ตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องประสบการณ์ทำงาน : 0 – 1 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หมดเขต  31 กรกฏาคม 2021
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา มหาสารคาม (Cash Van Sales) 1 อัตรา บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
ถ้ามีประสบการณ์ ทำงานด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Key Account Executive – Modern Trade 1 อัตรา บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขาย และการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่า 3 ปี
หมดเขต 31 ตุลาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บริหาร (ช่องทาง TT) 4 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 24 – 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ขายสินค้าอุปโภคและบริโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise) 5 อัตรา บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
อายุ 24 – 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ขายสินค้าอุปโภคและบริโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Key_Account_Executive/Supervisor (Local MT) 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขาย และการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่า 3 ปี
หมดเขต 30 กันยายน 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่เทรดมาร์เก็ตติ้ง (ช่องทาง TT) 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2020
จบปริญญาตรีในสาขาท่เกี่ยวข้องกับงาน
มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 ปี ขึ้นไป
สามารถเดินทางในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
รายละเอียดเพิ่มเตืม

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2020
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/มนุษยศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อายุ 22 – 25 ปี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/ใบอนุญาตขับขี่รถมอเตอร์ไซด์
มีความสามารถในการใช้ MS Office, SAP
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
มีทักษะในการสื่อสาร และควบคุมอารมณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการ 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2020
อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
มีประสบการณ์การทำงานทางด้านงานเลขานุการผู้บริหาร 0-1 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

Graphics Designer 1 อัตรา บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
อายุ 22-30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมดเขต 30 กันยายน 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนสมัครงาน
ลงทะเบียนที่นี่ https://career.boonrawd.co.th/register.php
เข้าสู่ระบบ https://career.boonrawd.co.th/login.php
กดเลือกตำแหน่งที่สนใจสมัคร

ที่มา https://career.boonrawd.co.th/job.php

งานล่าสุด:

บุญรอดบริวเวอรี่และบริษัทในเครือ รับสมัครงาน 32 อัตรา (สมัครออนไลน์)
บุญรอดบริวเวอรี่ รับสมัครพนักงาน 59 อัตรา (สมัครออนไลน์)
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ และในเครือ รับสมัครพนักงาน 38 อัตรา (2 ม.ค.64)
บุญรอดบริวเวอรี่ สำนักงานใหญ่และในเครือ รับสมัครงาน 77 อัตรา (รับสมัครออนไลน์)
บุญรอดบริวเวอรี่ (สำนักงานใหญ่และในเครือ) รับสมัคร พนักงาน 43 ตำแหน่ง 53 อัตรา (รับสมัครออนไลน์)
รับเยอะ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ รับสมัคร พนักงาน 42 ตำแหน่ง 53 อัตรา (9 ตุลาคม 2563)
รับเยอะมาก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ รับสมัคร พนักงาน 41 ตำแหน่ง 50 อัตรา (20 ก.ย.63)
บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ รับสมัคร พนักงาน 29 ตำแหน่ง 35 อัตรา (รับสมัครออนไลน์)
บุญรอดบริวเวอรี่ (สำนักงานใหญ่) รับสมัคร พนักงาน 38 ตำแหน่ง 55 อัตรา (รับสมัครออนไลน์)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ รับสมัคร พนักงาน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา (รับสมัครออนไลน์)
Please follow and like us: