ตำแหน่งงานว่าง บริษัทในเครือ บุญรอด บริวเวอรี่ 55 ตำแหน่ง 67 อัตรา

ตำแหน่งงานว่าง บริษัทในเครือ บุญรอด บริวเวอรี่ อัพเดต 28 ตุลาคม 2563 อัพเดต 55 ตำแหน่ง 67 อัตรา

Project Analyst Manager 1 อัตรา (สิงห์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮดควอร์เตอร์ จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

Learning & Development Manager (Retail) 1 อัตรา (บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 30-40 ปี
ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาการพัฒนาองค์กรบริหารธุรกิจจิตวิทยาหรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้านการฝึกอบรม 5 ปีขึ้นไป (ความรู้ในการทำงานด้านการฝึกอบรมและการหลักสูตรการฝึกอบรม)
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขับรถยก 1 อัตรา (ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2020
วุฒิ ม.3
อายุ 25 – 35 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2020
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุมสาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
อายุ 25 – 35 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขับรถ 1 อัตรา (ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2020
ปวส.ทุกสาขา
อายุ 28 – 40 ปี
รายละเอียดเพ่ิมเติม

พนักงานควบคุมตั้งกล่อง 1 อัตรา (ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2020
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกลสาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขางานเครื่องมือกล สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขางานเครื่องกลไฟฟ้า ช่างบำรุงรักษาระบบจ่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า เทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุมสาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม
อายุ 25 – 50 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานควบคุมล้างขวดดิบ 1 อัตรา (ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2020
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกลสาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขางานเครื่องมือกล สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขางานเครื่องกลไฟฟ้า ช่างบำรุงรักษาระบบจ่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า เทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุมสาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
อายุ 23 – 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างเทคนิคไฟฟ้า 1 อัตรา (ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2020
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อิเล็กทรอนิกส์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม สาขางานเทคโนโลยีการวัดและควบคุม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
อายุ 25 – 40 ปี
ายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 2 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต  30 พฤศจิกายน 2020
ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบัญชี
ประสบการณ์ตรวจสอบภายใน 1-3 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ธุรการ(Retail Marketing & Social Media) 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
หมดเขต  30 พฤศจิกายน 2020
อายุ 22 – 25 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานเอกสาร งานธุรการ และประสานงาน อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา (สิงห์ เบเวอเรช จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2563
อายุ 20-30 ปี
วุฒิ ปวส.สาขาเมคคาทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา (สิงห์ เบเวอเรช จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2563
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
เพศ ชาย-หญิง อายุ 20-30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Marketing Administrative 1 อัตรา (บริษัท เอส คอมพานี(1933) จำกัด)
หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2020
เพศ ชาย-หญิง อายุ 22-25 ปี (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด. แล้ว)
วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ และสาขาอื่นๆที่เกียวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

3PL Management Manager 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

Data Science and MIS report Manager 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานควบคุมบำบัดน้ำทิ้ง 1 อัตรา (บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด)
หมดเขต 30 ตุลาคม 2020
อายุ 20-30 ปี
วุฒิ ปวส. วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง, ช่างยนต์, เครื่องกล, เทคนิคอุตสาหกรรม, เทคนิคการผลิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานคุมเครื่อง 2 อัตรา (บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด)
ฆมดเขต  30 ตุลาคม 2020
อายุ 20-30 ปี
วุฒิ ปวส. วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง, ช่างยนต์, เครื่องกล, เทคนิคอุตสาหกรรม, เทคนิคการผลิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 1 อัตรา ( เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด)
หมดเขต  31 ตุลาคม 2020
ชาย – หญิง อายุ 23 – 30 ปี
ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา แม่ฮ่องสอน (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต  31 ธันวาคม 2020
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายะเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา เชียงใหม่ (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา เลย (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต  31 ธันวาคม 2020
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเิตม

นักวิทยาศาสตร์ประกันคุณภาพ (QA Officer) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 22 – 38 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร , เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสบการณ์ทำงาน มีประสบการณ์ทำงานด้าน QA อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรประกันคุณภาพ 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 22-38
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอาหาร
มีประสบการณ์ด้าน QA Engineer ไม่น้อยกว่า 3 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Financial Policy and Risk Management Manager 2 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2020
จบการการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาบัญชี การเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
หากมี Certificate ทางด้านบัญชี (CPA, CIA) อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี การเงินไม่ต่ำกว่า 5 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Operation Support 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 23-30 ปี
ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

AP Accounting officer 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2020
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพศหญิง/ชาย อายุ 23 – 25 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชีเจ้าหนี้,ตั้งหนี้ อย่างน้อย 1-3 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Operation Management 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต  31 ตุลาคม 2020
 อายุ 28-35 ปี
ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารการขนส่งและคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Digital Marketing Manager 1 อัตรา (บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2020
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด การจัดการ Digital Marketing
ประสบการณ์ทำงานการตลาด Food Retail หรือที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

Brand Manager 1 อัตรา (บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานการตลาดด้าน Food Retail 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารประสิทธิภาพการขาย(เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุ 23 – 25 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Marketing Officer 1 อัตรา (บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
รับสมัคร 01 กันยายน 2020 ถึง 30 พฤศจิกายน 2020
ปริญญาตรี การตลาด/บริหารธุรกิจ
ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการตลาดและปฏิบัติงานในการสร้างแบรนด์ การสท่อสารการตลาด และ CRM ทางด้านธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
สื่อสารภาษาอังกฤษได้
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการแผนการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2020
ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า ในสาขาวิชาการบัญชี
มีประสบการณ์ในงานบัญชีและการเงินทุกด้าน 7 ปีขึ้นไปและมีประสบกาณ์ทางด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีไม่ต่ำกว่า 5 ปี
ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพ่ิมเติม

ช่างเทคนิค 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2020
ปวส. สาขา เครื่องกล
รายละเอียดเพิ่มเติม

Manager – Strategic Finance Partner & Insight Section 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2020
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี/บัญชีบริหาร
เพศหญิง/ชาย อายุ 31-37 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพ่ิมเติม

Manager – Financial Statements & Consolidation Section 2 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชีการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
หมดเขต 31/10/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 30 ตุลาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

Supply Planner 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
หมดเขต ถึง 31 ตุลาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

นักวิทยาศาสตร์ระบบบริหารคุณภาพ 2 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีอาหาร
ประสบการณ์ทำงาน : การควบคุมระบบบริหารคุณภาพ 1-3 ปี
หมดเขต  31/10/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

Category development executive 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

In-store Execution Manager 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการแผนกเทรดมาร์เก็ตติ้ง TT (System&Communication) 1 อัตรา บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรสารสนเทศ 1 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอร์ฟแวร์
หมดเขต 30 กันยายน 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

Telesales Operator (Contract) 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2020
เพศ ชาย,หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
ปวส. ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพ่ิมเติม

เจ้าหน้าที่ระบบบริหารคุณภาพ 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
เพศ : ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
อายุ : 22-25 ปี
ป.ตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องประสบการณ์ทำงาน : 0 – 1 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หมดเขต  31 กรกฏาคม 2021
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา มหาสารคาม (Cash Van Sales) 1 อัตรา บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
ถ้ามีประสบการณ์ ทำงานด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Key Account Executive – Modern Trade 1 อัตรา บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขาย และการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่า 3 ปี
หมดเขต 31 ตุลาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บริหาร (ช่องทาง TT) 4 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 24 – 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ขายสินค้าอุปโภคและบริโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise) 5 อัตรา บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
อายุ 24 – 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ขายสินค้าอุปโภคและบริโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Key_Account_Executive/Supervisor (Local MT) 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขาย และการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่า 3 ปี
หมดเขต 30 กันยายน 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่เทรดมาร์เก็ตติ้ง (ช่องทาง TT) 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2020
จบปริญญาตรีในสาขาท่เกี่ยวข้องกับงาน
มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 ปี ขึ้นไป
สามารถเดินทางในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
รายละเอียดเพิ่มเตืม

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2020
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/มนุษยศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อายุ 22 – 25 ปี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/ใบอนุญาตขับขี่รถมอเตอร์ไซด์
มีความสามารถในการใช้ MS Office, SAP
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
มีทักษะในการสื่อสาร และควบคุมอารมณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการ 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2020
อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
มีประสบการณ์การทำงานทางด้านงานเลขานุการผู้บริหาร 0-1 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

Graphics Designer 1 อัตรา บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
อายุ 22-30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมดเขต 30 กันยายน 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนสมัครงาน
ลงทะเบียนที่นี่ https://career.boonrawd.co.th/register.php
เข้าสู่ระบบ https://career.boonrawd.co.th/login.php
กดเลือกตำแหน่งที่สนใจสมัคร

ที่มา https://career.boonrawd.co.th/job.php