บุญรอดบริวเวอรี่ (สำนักงานใหญ่) รับสมัคร พนักงาน 38 ตำแหน่ง 55 อัตรา (รับสมัครออนไลน์)

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครงานในบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ อัพเดต 26 สิงหาคม 2563

ผู้จัดการแผนการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2020
ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า ในสาขาวิชาการบัญชี
มีประสบการณ์ในงานบัญชีและการเงินทุกด้าน 7 ปีขึ้นไปและมีประสบกาณ์ทางด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีไม่ต่ำกว่า 5 ปี
ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพ่ิมเติม

Software Developer 1 อัตรา (สิงห์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮดควอร์เตอร์ จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2020
ปริญญาตรีสาขาวิชา IT, วิทยาการคอมพิวเตอร์, หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปีขึ้นไป ในด้านการพัฒนาโปรแกรมและดูแลระบบงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างเทคนิค 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2020
ปวส. สาขา เครื่องกล
รายละเอียดเพิ่มเติม

Manager – Strategic Finance Partner & Insight Section 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2020
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี/บัญชีบริหาร
เพศหญิง/ชาย อายุ 31-37 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพ่ิมเติม

Strategic Finance Partner & Insight Officer 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 ตุลาคม 2020
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี/บัญชีบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพศหญิง/ชาย อายุ 25 – 30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

นักบัญชี 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช)
หมดเขต 30 กันยายน 2020
เพศ ชาย – หญิง อายุ 23 – 30 ปี
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงานด้านต้นทุน 2-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดเพ่ิมเติม

Manager – Financial Statements & Consolidation Section 2 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชีการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
หมดเขต 31/10/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 สิงหาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การขาย Local MT 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 สิงหาคม 2020
ป.ตรีขึ้นไป เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สถิติประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

Supply Planner 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Supply Chain or Procurement
หมดเขต 31/08/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา กรุงเทพ (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 สิงหาคม 2020
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพ่ิมเติม

นักวิทยาศาสตร์ระบบบริหารคุณภาพ 2 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีอาหาร
ประสบการณ์ทำงาน : การควบคุมระบบบริหารคุณภาพ 1-3 ปี
หมดเขต  31/10/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
หมดเขต 31 สิงหาคม 2020
เพศชาย อายุ 20-30 ปี
วุฒิ ปวส. สาขาเทคนิค (อุตสาหกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องยนต์ เป็นต้น)
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างไฟฟ้า 3 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
หมดเขต 31 สิงหาคม 2020
เพศชาย อายุ 20-30 ปี
วุฒิ ปวส. สาขาเทคนิค (อุตสาหกรรม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น)
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างเครื่องกล 3 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
หมดเขต 31 สิงหาคม 2020
เพศชาย อายุ 20-30 ปี
วุฒิ ปวส. สาขาเทคนิค (อุตสาหกรรม เครื่องกล เป็นต้น)
รายละเอียดเพ่ิมเติม

พนักงานควบคุมเครื่อง 8 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
หมดเขต 31 สิงหาคม 2020
เพศชาย อายุ 20-30 ปี
วุฒิ ปวส. สาขาเทคนิค (อุตสาหกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องยนต์ เป็นต้น)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Category development executive 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 สิงหาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

In-store Execution Manager 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 สิงหาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการแผนกขาย กทม. และ Modern Trade 1 อัตรา (ข้าวพันดี จำกัด)
 อายุ 30 – 35 ปี
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การขาย บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ด้านงานขายและบริหารทีมขาย และการขายห้าง Modern Trade อย่างน้อย 5 ปี
หมดเขต 31 สิงหาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขาย (ช่องทาง Modern Trade) 1 อัตรา (ข้าวพันดี จำกัด)
อายุ 20 – 25 ปี
วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช /ม.6 หรือสูงกว่า
หมดเขต 31 สิงหาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสบการณ์ทำงาน : 0 – 1 ปี
หมดเขต 31 สิงหาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

EXECUTIVE SECRETARY TO MANAGING DIRECTOR 1 อัตรา
หมดเขต 31 สิงหาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์การเงิน 1 อัตรา
ป.โท ทางสินเชื่อ
หมดเขต 30 กันยายน 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรสารสนเทศ 1 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอร์ฟแวร์
หมดเขต 30 กันยายน 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรเครื่องกล – งานระบบ 1 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
หมดเขต 30 กันยายน 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรเครื่องกล-ต้นกำลัง 1 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
หมดเขต 30 กันยายน 2020
รายละเอียดเพิ่มเิตม

นักบัญชี (ประจำ จ.ปทุมธานี) 1 อัตรา (ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด)
เพศ ชาย / หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
อายุ 25 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
ประสบการณ์ทำงาน 2 – 5 ปี
หมดเขต 30 กันยายน 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (ต่างประเทศ) (Asst. International Sales & Marketing Manager) 1 อัตรา (ข้าวพันดี จำกัด)
หมดเขต 31 สิงหาคม 2563
ปริญญาตรี/ปริญญาโท ทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านการขายและส่งออกในธุรกิจการเกษตร อย่างน้อย 10 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (ในประเทศ) (Asst. Domestic Sales & Marketing Manager) 1 อัตรา (ข้าวพันดี จำกัด)
หมดเขต 31 สิงหาคม 2563
 ปริญญาตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านการตลาดสินค้าบริโภค อย่างน้อย 3 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หมดเขต  31 กรกฏาคม 2021
รายละเอียดเพิ่มเติม

Software Developer 1 อัตรา
วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมดเขต 31 สิงหาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา มหาสารคาม (Cash Van Sales) 1 อัตรา บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
ถ้ามีประสบการณ์ ทำงานด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Key Account Executive – Modern Trade 1 อัตรา บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขาย และการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่า 3 ปี
หมดเขต 31 สิงหาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise) 5 อัตรา บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
อายุ 24 – 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ขายสินค้าอุปโภคและบริโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Key_Account_Executive/Supervisor (Local MT) 1 อัตรา
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขาย และการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่า 3 ปี
หมดเขต 31 สิงหาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรระบบควบคุม 1 อัตรา (มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด)
หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2020
เพศชาย / หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
อายุ 23 -26 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด, อิเล็กทรอนิกส์,เมคคาทรอนิกส์
ประสบการณ์การทำงานด้านควบคุมอัตโนมัติ 0 – 1 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Graphics Designer 1 อัตรา บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
อายุ 22-30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมดเขต 31 สิงหาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนสมัครงาน
ลงทะเบียนที่นี่ https://career.boonrawd.co.th/register.php
เข้าสู่ระบบ https://career.boonrawd.co.th/login.php
กดเลือกตำแหน่งที่สนใจสมัคร

ที่มา https://career.boonrawd.co.th/job.php