บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด รับสมัครงาน 12 ตำแหน่ง 13 อัตรา (สำนักงานใหญ่)

บุญรอดบริวเวอรี่ รับสมัครงาน

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด รับสมัครงาน 12 ตำแหน่ง 13 อัตรา (สำนักงานใหญ่)

Senior Manager – Strategic Finance Partner and Insight จำนวน 1 อัตรา
หมดเขตรับสมัคร 30/09/2020
ายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
หมดเขต 31/8/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

Implant Officer (สังกัด BRS) จำนวน 1 อัตรา
ปริญญาตรี ทุกสาขา
หมดเขต 31/7/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์การเงิน จำนวน 1 อัตรา
หมดเขต 30/9/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

นักวิเคราะห์การเงิน จำนวน 1 อัตรา
หมดเขต 31/7/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
ปวส. สาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์,ช่างไฟฟ้า
หมดเขต 31/7/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรบำบัดน้ำดี จำนวน 1 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หมดเขต 31/7/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หมดเขต 31/7/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

Software Developer จำนวน 1 อัตรา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมดเขต 31/7/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
หมดเขต 31/7/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรโยธา จำนวน 2 อัตรา
ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
หมดเขต 31/7/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/มนุษยศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หมดเขต 31/7/2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนสมัครงาน
ลงทะเบียนที่นี่ https://career.boonrawd.co.th/register.php
เข้าสู่ระบบ https://career.boonrawd.co.th/login.php
กดเลือกตำแหน่งที่สนใจสมัคร