ธกส.ตาก รับสมัคร ผู้ช่วยพนักงานธุรการ 2 อัตรา (ตาก)

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดตาก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก ค่าตอบแทน 12000 บาท หมดเขต 10 ม.ค.63