ท่าอากาศยานไทย (AOT) รับสมัครงาน 829 อัตรา

วันที่ 25 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทท่าอากาศยานไทย หรือ AOT เปิดรับสมัครงาน หรือ บุคลากรจำนวน 829 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

กรอกใบสมัครช่องทางออนไลน์

สามารถกรอกใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://jobs.airportthai.co.th/ โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัครประกอบด้วย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานตรวจค้น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฝ่ายรักษาความปลอดภัย) จำนวน 107 อัตรา / ปวช.ไม่จำกัดสาขา

2.เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฝ่ายรักษาความปลอดภัย) จำนวน 67 อัตรา / ใช้วุฒิ ปวช.ไม่จำกัดสาขา

3.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 1 ท่าอากาศสุวรรณภูมิ (ฝ่ายรักษาความปลอดภัย) จำนวน 307 อัตรา / ใช้วุฒิ ม.3

4.เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ระดับ 3 (ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย) ท่าอากาศสุวรรณภูมิ จำนวน 10 อัตรา / ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา

5.เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 (ฝ่ายรักษาความปลอดภัย) ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 20 อัตรา / ปวช.ไม่จำกัดสาขา

6.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง (ฝ่ายรักษาความปลอดภัย) จำนวน 89 อัตรา / ม.3

7.เจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด ระดับ 3 (ฝ่ายรักษาความปลอดภัย) ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 3 อัตรา / ปวช หรือ ประกาศนียบัตรโรงเรียนจ่าอากาศ

8.ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานเฝ้าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (ฝ่ายรักษาความปลอดภัย) ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 4 อัตรา / ม.3

9.เจ้าหน้าที่ตรวจค้นระดับ 2 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 15 อัตรา / ปวช.ไม่จำกัดสาขา

10.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 1 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 38 อัตรา / ม.3

11.เจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด ระดับ 3 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 3 อัตรา / ปวช หรือ ประกาศนียบัตรโรงเรียนจ่าอากาศ

12.เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จำนวน 6 อัตรา / ปวชไม่จำกัดสาขา

13.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 1 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จำนวน 27 อัตรา / ม.3

14.เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 (ฝ่ายรักษาความปลอดภัย) ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 12 อัตรา / ปวช.ไม่จำกัดสาขา

15.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับ 1 (ฝ่ายรักษาความปลอดภัย) ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 54 อัตรา / ม.3

16.เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 (ฝ่ายรักษาความปลอดภัย) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 11 อัตรา / / ปวช.ไม่จำกัดสาขา

17.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับ 1 (ฝ่ายรักษาความปลอดภัย) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 56 อัตรา / ม.3

กำหนดการ และสถานที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครงาน

เมื่อกรอกใบสมัครผ่านทางออนไลน์แล้ว จะต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และรับบัตรประจำตัวผู้สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2566 (เว้นวันหยุดราชการ และวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566) ณ สถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่ง หมายเลข 207 – 314

  • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.

ตำแหน่งหมายเลข 411-413

  • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมาย และทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงาน AOT ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ตำแหน่งหมายเลข 511 และ 512

  • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ส่วนกฎหมาย และทรัพยากรบุคคลชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จังหวัดเชียงราย

ตำแหน่งหมายเลข 611 และ 612

  • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมาย และทรัพยาบุคคล ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ชั้น 4

 ตำแหน่งหมายเลข 711 และ 712

  • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมาย และทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ชั้น 3 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม

Please follow and like us: