อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

หากคุณเป็นคนที่มีทักษะด้านการประสานงานเป็นเลิศ หรือมีความสามารถในสร้างคอนเทนต์ เพื่อสื่อสารองค์กร ถ้าคุณมีคุณสมบัตินี้ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องการคุณ….   

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ

พนักงานประสานงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง (ป.ตรี ขึ้นไป)
พนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร (งานสร้างคอนเทนต์) จำนวน 1 ตำแหน่ง (ป.ตรี ขึ้นไป)

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท สังกัด อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 โปรดศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 5596 8755

หมายเหตุ : สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566