คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) นักวิชาการพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (รายวัน) 1 อัตรา
ค่าตอบแทนวันละ 335 บาท
ใช้วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 สิงหาคม 2566 ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศรับสมัคร
ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)