คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนวด 6 อัตรา

การศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษา

ผ่านการฝึกอย่างน้อย 150 ชั่วโมง